Minustako alustapalveluyrittäjä työnvälitykseen?

Alustapalveluyrittäminen Pikatyöpalvelussa tarkoittaa työpaikkojen julkaisemista, työntekijöiden etsimistä ja heidän ohjausta työpaikkoihin. Pikatyöpalvelu on alustapalveluyrittäjän työkalu tähän tarkoitukseen. Alustapalveluyrittäjän tuote asiakkailleensa Pikatyöpalvelussa ovat tehtävärekisterit, jossa on mukana sisäänrakennettuna työkalut tehtävärekisterien käsittelyyn ja työpaikkojen ilmoittamiseen. Se tarjoaa alustapalveluyrittäjälle mahdollisuuden tehdä rekrytointia digipalveluna vaivatta, nopeasti ja alhaisella pääomavaatimuksella.

Alustapalveluyrittäjän asiakkaita ovat työllistävät yritykset, yhteisöt ja muut pienemmät toimijat kuten maatilat. Alustapalveluyrittäjä voi osallistua myös julkisen sektorin kilpailutuksiin, sillä alustapalveluyrittäjällä on tieto sopivista tekijöistä valmiina Pikatyöpalvelussa. Julkisen sektorin toimija saa alustapalveluyrittäjän avulla tulostavoitteet helposti täytettyä, koska työvoiman etsimiseen käytettävä työaika lyhenee ja työllistämistapoja voidaan toteuttaa useilla eri keinoilla Pikatyöpalvelussa. Tällaisia keinoja ovat mm. kevytyrittäjien työnvälityspalvelut sekä määräaikaisten työsuhteiden projektiluontoiset työllistämispalvelut.

Työnantajat saavat tekijöitä käyttöönsä todella nopeasti alustapalveluyrittäjältä, jolla on käytössään työtehtäväkohtaisia tehtävärekistereitä. Alustapalveluyrittäjä oppii tuntemaan tekijöitä ja kohdentamaan niitä sopiviin paikkoihin ja keräämään työnantajalta palautetta saamastaan palvelusta.

Alustapalveluyrittäjä mahdollistaa työnantajille todella ketterän ja riskittömän tavan hankkia tekijöitä. Pikatyöpalvelussa alustapalveluyrittäjä voi haastaa tasapuolisesti ja ennen kaikkea edullisesti perinteisiä henkilöstövälityspalveluita tarjoavia yrityksiä. Se tapahtuu vaivatta ja nopeasti Pikatyöpalvelun palvelusivujen ansiosta.

Etusivulle

Kevyesti alkuun

Alustapalveluyrittäjäksi on helppo ryhtyä, alustapalveluyrittäjällä on vain yksi kustannus, joka on palvelusivun kuukausivuokra. Toiminnan voi aloittaa ilman Y-tunnusta ja varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä, voi tehdä päätöksen siitä haluaako jatkaa yhtiönä, yksityisyrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Ainoa välttämätön kertaluonteinen kustannus ilmaantuu silloin, kun alustapalveluyrittäjä tilaa palvelusivun joko itselle tai omille asiakkaille.

Hän voi lisensoida yhden tai useamman palvelusivun käytön asiakkaalleen haluamallaan tavalla, jolloin alustapalveluyrittäjän rooli muuttuu työnvälittäjästä alustapalvelun tarjoajaksi. Tämä mahdollistaa säännöllisen kk-tulon alustapalveluyrittäjälle tekemällä sopimuksen palvelusivujen käytöstä asiakkaan kanssa. Tällaisia asiakkaita voivat olla esimerkiksi kaupungit, kunnat, yritykset, ammattiliitot, etujärjestöt tai mikä muu tahansa toimija, jolla on tarve hakea tekijöitä alueelleen tai toimialalleen.

Oman digipalvelun myyntihinta asiakkaalle on helppo laskea:

  • Palvelusivun kk-vuokra + oma myyntikate = myyntihintaHintoihin lisätään alv24% joten se on hyvä tietää tässä vaiheessa. Arvonlisäverojen ostot voi vähentää myytävästä hinnasta.

Alustapalveluyrittäjä voi päättää oman katemarginaalinsa vapaasti, aivan kuten digipalvelun myyntitavan. Digipalvelulla voi olla useita eri myyntikanavia, alustapalveluyrittäjä saa itse päättää missä ja miten myy digipalvelua. Alustapalveluyrittäjä voi antaa digipalvelun myynnin myös kolmannelle osapuolelle, mikäli ei halua itse tehdä myyntiä.

Liiketoiminnan käynnistäminen

Tilauksen yhteydessä alustapalveluyrittäjälle avataan maksuton kehitysympäristö, jonne he voivat aloittaa tehtävärekisterien perustamisen työtehtäviin. Kun palvelusivu on valmis, sitä on aika markkinoida eri työnvälityskanavissa. Esimerkiksi työvoimatoimistojen palvelu on maksuton kanava markkinoinnin järjestämiseen.

Palvelusivun avaaminen tapahtuu yleensä samassa yhteydessä, kun alustapalveluyrittäjä tekee ensimmäisen sopimuksen asiakkaansa kanssa työnvälityspalvelutoiminnan järjestämisestä.

Jos alustapalveluyrittäjällä ei ole maksavaa asiakasta palvelusivun julkaisemiseksi tuotantokäyttöön Pikatyöpalvelussa, hän voi etsiä rahoitusta eri lähteistä. Esimerkiksi Business Finland tarjoaa innovaatiosetelin, jota voi käyttää yhden digipalvelun perustamiseksi Pikatyöpalveluun.

Etusivulle

Lisätietoa

Sähköpostilla support@hankiworks.com

 

Leave a Comment