Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa palvelu vastaa tarpeita ja liiketoiminnallisia tavoitteita

Työpaikkojen kohtaanto-ongelmaa lähdimme ratkaisemaan käyttäjälähtöisellä suunnittelulla. Työllistämistä edistetään työnhakijoille ja työllistäjille kehitetyn digipalvelun avulla, joka merkitsee työllistämispalveluihin liittyviin prosesseihin uudenlaista tehokkuutta, nopeutta ja vaivattomuutta. Digipalvelun käyttäjälähtöisyyden avulla voidaan tavoittaa ja aktivoida paremmin työnhakijoita ja työtä tarjoavia osapuolia, jossa ratkaisuna ovat kohdennetut palvelusivut ja digityöhakemukset.

Käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyy tulkintoja siitä, miten kulloinenkin yksityiskohta digipalvelussa käyttäjälähtöisyyttä. Pikatyöpalvelussa käyttäjälähtöisiä arvoja ovat tehokkuus, nopeus ja vaivattomuus. Näiden arvojen toteuttaminen tarkoittaa myös kehitystyössä sitä, että asioita jotka eivät toteuta käyttäjälähtöisiä arvoja palvelua käyttäville osapuolille, niitä ei toteuta. Esimerkiksi tekoälyä ei lähdetä edes yrittämään, koska sille ei ole tunnistettavissa lisäarvoa ja se luo osapuolten välistä tehottomuutta Pikatyöpalvelun käyttöönottoon.

Pikatyöpalvelu keskittyy tekemään mahdollisimman hyvin sen,  siihen mihin se on tarkoitettu: palvelemaan työnvälitykseen liittyviä osapuolia. Pikatyöpalvelu edustaa tietyllä tavalla minimalismia jotta se voi toteuttaa sille asetettuja arvoja. Koska Pikatyöpalvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, niin tämä tarkoittaa ketterää tapaa toimia (agile), joista on karsittu lisäarvoa tuottamattomat tekijät pois (lean). Pikatyöpalvelun käyttäjille tarjotaan valmiiksi harkittuja ja toteutettja prosesseja digipalveluna, joka on myös yksi käyttäjälähtöisen suunnittelun tavoite.

Kohderyhmät

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa on tunnistettu kolme roolia, jotka hyötyvät eri tavoin toimintamallista. Ne roolit ovat:

  1. Työtä hakevat osapuolet, eli työnhakijat
  2. Työtä tarjoavat osapuolet, eli työnantajat
  3. Työtä välittävät toimijat, esim. ELY-keskus, TE_toimisto, projektit, hankkeet ja muut toimintaa harjoittavat organisaatiot

Käymme blogikirjoituksessamme käyttäjälähtöisen suunnittelun toteutuksen ja sen merkityksen näille osapuolille, joilla on oma rooli Pikatyöpalvelussa.
Käyttäjälähtöisyys työnhakijalle Palvelusivun avulla

Käyttäjälähtöisyys työnhakijalle merkitsee paikallisuutta ja nopeutta. Tätä tarkoitusta varten Pikatyöpalvelussa on kohdennettu palvelusivu. Se tarjoaa työnhakijalle paikkakunnan työpaikat, ajankohtaiset tapahtumat sekä tiedotteet ja mahdollisuuden verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Käyttäjälähtöisyys työnhakijalle on toteutettu siten, että työnhakija saa tarvittavat palvelut käyttöönsä kohdennetun verkko-osoitteen avulla.

Esimerkkejä:

www.pikatyo.fi/torniovaara listaa kaikki Torniovaaraan liittyvät työpaikat, palvelut ja alueella.

www.pikatyo.fi/kokki listaa kaikki kokkien työpaikat, niihin liittyvät ajankohtaiset asiat ja palvelut.

www.pikatyo.fi/amecas listaa kaikki yrityksen Amecas työpaikat ja niihin liittyvät palvelut.

Palvelusivulta voi hakea myös muitakin työtehtäviä.

Hakijoila ei ole tarvetta mennä erilaisten työnhakupalveluiden verkkosivuille etsimään palveluita tai työpaikkoja. Heille riittää että kaikki löytyvät samasta paikasta, jonne pääsee menemällä suoraan verkko-osoitteeseen.

 

Käyttäjälähtöisyys työnhakijalle digityöhakemusten avulla

Pikatyöpalvelun varsinainen tekninen innovaatio liittyy työnhakuprosessin nopeutumiseen ja vaivattomuuteen digityöhakemusten avulla. Ne ovat työpaikkailmoituksiin (vrt. toimeksiannot) upotettuja palveluita jotka mahdollistavat uusia asioita työnhakijalle.

Tunnistimme kolme asiaa, joita toteuttavat käyttäjälähtöisesti suunniteltua nopeutta ja tehokkuutta työnhakijalle.

  1. Digityöhakemus voidaan jättää samalla hetkellä kun hakija lukee työpaikkailmoitusta.
  2. Digityöhakemusta ei tarvitse kirjoittaa uudestaan, samaa digityöhakemusta voi käyttää eri paikkoihin vain nappia painamalla.
  3. Pikaviestipalvelu työnhakijalta työtä tarjoavalle yritykselle.

Digityöhakemuksia käytettäessä ei tarvitse selata sivulta toiselle tai siirtyä toiseen palveluun, sillä työnhaku tapahtuu ilmoituksen lukemisen yhteydessä.

Nämä olivat esimerkkejä siitä mitä tarkoittaa käyttäjälähtöinen työllistämispalvelu. Varsin vaivatonta, eikö totta 🙂

 


Seuraavassa artikkelissa kerromme, mitä käyttäjälähtöisyys merkitsee työtä tarjoavalle osapuolelle Pikatyöpalvelussa.

Terveisin

Hankiworks Oy
Tietohallintopalvelut

Leave a Comment